► Mạng xã hội của tôi: ● Tôi đang ở VK – ● Instagram – ● TikTok – ● Discord – Xin chào các bạn! Tên tôi là Pixel và tôi sống trong ngôi làng của cư dân số 13! Hôm nay tôi đã trở thành một người đăng ký và tham gia vào làng hâm mộ này trong minecraft. Giả vờ là người hâm mộ của tôi và troll một người đăng ký minecraft. Xem video thú vị này về của tôi cho đến cuối cùng! # pixel # làng # minecraft # minecraft # minecraft # trolling # bẫy # thuê bao # tôi quay # biến # biến # thâm nhập # bảo vệ.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft