Trong video này, tôi chơi Dragonblock C trong 100 ngày nữa! Trong 100 ngày này, chúng tôi giải quyết Super saga và mở khóa một số sức mạnh điên rồ hơn. Nếu bạn thích video này, vui lòng xem xét đăng ký và để lại một lượt thích video, nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi 🤩 Kiểm tra @Luke TheNotable và @Kanji Mods được sử dụng: DragonBlock C: Antique Atlas BetterFps Grimoire of Gaia Nature’s Compass NotEnoughItems Shoulder Surfing Reloaded Modpack Tải xuống (Dragonblock C cần được tải xuống riêng): Modpack Tải xuống curveforge (Dragonblock C cần được tải xuống riêng): Cài đặt Curseforge: Tạo một cấu hình tùy chỉnh trong aromaforge và chọn nhập cấu hình đã tạo trước đó, chọn tệp zip đã tải xuống rồi cài đặt. Sau đó, bạn sẽ cần thêm DBC vào thư mục mod theo cách thủ công! Tệp cấu hình DBC của tôi giúp trò chơi bớt nhàm chán hơn: Seed for this world: -7115411223763665605 Nếu bạn thích video này và muốn xem thêm nội dung Dragonblock, bạn có thể tìm lần phát đầu tiên trên kênh của tôi! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft