Video Big vani mới Hôm nay tôi đã bán nhà của mình cho Big Re @locolochis Những người tham gia: @TPOC Chơi @Kendal @BellaFaccia @Baddi @Nico. @locolochis @Xiao @KeNoiaChannel @Francycoso 🍔 LIVE MỌI ĐÊM VÀO 20:30 TẠI ĐÂY: 👕 → Bạn cũng có thể tìm thấy tôi: 🍔 MarcyGames: 📸 Instagram: 🎥 Marcyvlogs: → Đăng ký kênh của tôi và bạn bè của tôi! 🟡 Jokers, đăng ký kênh và bạn sẽ có sandwich – 🔴 Marco: 🟠 Baddi: 🟢 Nico: ⚫️ Loco: → Máy chủ trò chơi và thư thương mại: 🌎 📧 Đối với các yêu cầu thương mại: → Trong kênh này, bạn có thể tìm thấy toàn bộ nội dung gia đình! nói tóm lại, một kênh thân thiện với gia đình từ trẻ em đến người lớn! ← ___________________________________________________________________________________ Nếu bạn đã đọc đến đây, điều đó có nghĩa là bạn là một VeroBurlone! cho mọi người biết bằng cách viết #veroburlone #MinecraftITA #Burlone trong phần nhận xét.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft