TÔI BẮT MỘT TỦ VÀ TÔI KHÔNG BIẾT BÊN TRONG LÀ GÌ! 100% TROLLING MINECRAFT Đăng ký: Video trước đây: Instagram: Trong video hôm nay, tôi đã mua một chiếc tủ cổ mới trong Minecraft! Nhưng bên trong là thứ mà tôi thực sự không ngờ tới! Xem video đến cuối và tìm hiểu nó là gì! #Minecraft #Dixty #Noob #Pro #MinecraftChallenge #ZombieGiant #MinecraftTrolling #Wardrobe.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft