BEDWARS NHƯNG trong MINECRAFT BEDROCK 𝙇𝙞𝙠𝙚 𝙮 𝙨𝙪𝙗;) TRỰC TIẾP 🔴 ⚬ Twitch: Hôm nay chúng ta sẽ chơi bedwars trong phiên bản minecraft bedrock, chúng ta sẽ chơi trên máy chủ Hyperlands một máy chủ bedwars trong bedrock. Có khá nhiều thay đổi, và điều này rất thú vị. Nhớ nếu thích video thì hãy like và subscribe để xem nhiều video hơn nhé;) ⚬ 𝙎𝙪𝙨𝙘𝙧í𝙗𝙚𝙩𝙚: ╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾ ╾ ╾ 𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙈𝙚𝙙𝙞𝙖 ⚬ Máy chủ bất hòa: ⚬ Twitch: ⚬ Instagram: ⚬ Twitter: ╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾ 𝗦𝗵𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀: ⚬ Sildurs basic shader v1.051: 𝙋𝙖𝙦𝙪𝙚𝙩𝙚 𝙙𝙚 𝙏𝙚𝙭𝙩𝙪𝙧𝙖𝙨: ⚬ FachaPack: 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗱𝗼𝗿: ⚬ IP: mc. hyperlands .net ╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾ 𝙈𝙞𝙣𝙞𝙖𝙩𝙪𝙧𝙖: ⚬ @xTuumGamer_: twitter.com/xTuumGamer_ ╾╾╾╾ ╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾ 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙖𝙘𝙩𝙤 / 𝙉𝙚𝙜𝙤𝙘𝙞𝙤𝙨: contactobackzy@gmail.com ╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾ ╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾ 🖥 𝙋𝙚𝙧𝙞𝙛𝙚𝙧𝙞𝙘𝙤𝙨: ⚬ Chuột: Logitech G502 ⚬ Bàn phím: Kumara K552 ╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾ ╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾╾ 𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘: ⚬ Thư viện âm thanh: ⚬ Thư viện Youtube Tôi không tuyên bố sở hữu bất kỳ bản nhạc nào được sử dụng trong video này.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft