Trong thử thách Tìm kẻ mạo danh đặc biệt này của Trong số chúng ta, nó bao gồm Tìm kẻ mạo danh bị nguyền rủa của Trong số chúng ta, khác biệt, họ là những kẻ mạo danh bị nguyền rủa xuất hiện trên các tàu Skeld, Airship, Polus, Mira HQ. Những kẻ mạo danh bị nguyền rủa như: Redd, Un.known, Novisor, MC, Acuatic, Patient0, Killer, S4boteur, Ten3bris, Murr3y, Molten, Riot. Họ là những kẻ mạo danh bị nguyền rủa mà nhiều người chơi đã tạo ra như Creepypasta từ Among Us, hoặc họ chỉ đơn giản là những người chơi mà họ đã tạo ra để giải trí và tạo thêm một chút bí ẩn trong Trong chúng ta. Những người chơi như: SANTI, John Falz, Patho Fail, Chary, Keon – The Frog King, Oscar Penax, Game Fer, Cuns Gamer và nhiều người chơi khác, đã chịu trách nhiệm tạo ra những kẻ giả mạo bị nguyền rủa hoành tráng này của Among Us. Ngoài việc thực hiện thử thách thú vị, hãy biết những sự thật thú vị mà tôi đang cho bạn thấy trong thử thách. Tôi hy vọng các bạn thích nội dung mới này trên kênh và hơn hết là các bạn đăng ký kênh của tôi để các bạn tiếp tục vui vẻ với nhiều thử thách như thế này. Gửi video này cho tất cả bạn bè của bạn và vì vậy bạn sẽ giúp tôi phát triển gia đình này. -Thích và chia sẻ video này -Đăng ký và kích hoạt thông báo Kênh của Adriana Sfeir → Kênh Bạn Giải trí → Instagram →

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us