Thử thách Mecha Rick và Morty Skin mới trong trò chơi Fortnite Chương 2, Phần 7 với Người chơi tiêu biểu! ĐĂNG KÝ & BẤM VÀO CHUÔNG! 🔔 Merch: Twitter: Instagram: Discord: Music by Epidemic Sound: Chỉnh sửa bởi Kina:

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #fortnite