Trong video này, tôi sẽ chơi giữa chúng ta với Janet và Kate. Chúng tôi sẽ trở thành Đầu bếp và cố gắng giết tất cả các đồng đội trong nhà ăn. ► Video này có sẵn ở 4K, 2160p. Kiểm tra cài đặt video YouTube của bạn. ✔ Instagram của tôi: ✔Đăng ký kênh của Tad!: ✔Đăng ký kênh của Janet và Kate !: ► Video trước: ►Tải ​​xuống giữa chúng ta cho Steam tại đây: #TadTheMerchant #JanetandKate #AmongUs.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us