Hãy nhớ LIKE và SUBSCRIBE NHỎ! = D ► Kênh khác: ► Tham gia máy chủ của chúng tôi! IP: itsjerryandharry.com ► Facebook: ► Twitter: #minecraft #noob #pro #real === Âm nhạc sử dụng === Neil Cicierega – Brodyquest JerryVs và không thành công cho các game thủ. Gia đình thân thiện .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft