Trang trại Gỗ / Cây tốt nhất trong Minecraft là gì? Tôi sẽ thử nghiệm 5 cái khác nhau và giúp bạn chọn trang trại gỗ tiếp theo để xây dựng! Từ trang trại thủ công đến trang trại hoàn toàn tự động! Tree Farms trong video này: 1) EagleEye621 – 2) Mysticat – 3) Dusty Dude – 4) Ilmango – 5) Shulkercraft – Instagram & Twitter – @ShulkercraftYT THAM GIA MÁY CHỦ TRANH CHẤP CỦA TÔI: Email doanh nghiệp: shulkercraftyt (at) gmail.com Toktok – @Shulkercraft 0:00 Giới thiệu 0:37 1) Trang trại cây đơn giản 2:37 2) Trang trại cây TNT dễ nhất 4:01 3) Trang trại cây TNT – 3 cây giống 6:06 4) Trang trại cây TNT – 4 cây giống 7:57 5) Thủ công Trồng cây 9:08 Kết luận 10:16 Outro.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft