Bạn nào có làm map hay thì tìm cách đăng lên gửi mình để mình chơi cho nhé , và mình sẽ xem xét map đó lun , map kinh dị có resourpack càng tốt thank mọi ng`

Facebook tra Tigerr là ra 🙂 .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft