Tạm nghỉ việc Sống sót trong Minecraft Hardcore trong 100 ngày, trở lại thế giới Hardcore Minecraft 1.16, tôi quyết định tham gia NETHER! Tôi tạo trang trại Shulkercraft 1.16 Creeper và tạo HƠN 1000 TNT Để có được netherite, sau đó tôi sẽ tạo ra ĐẦY ĐỦ áo giáp netherite và các công cụ Netherite! Tôi đã mê hoặc áo giáp may và bây giờ tôi đã sẵn sàng để tiếp nhận những gì phía trước trong tập 4 … THEO DÕI TÔI: TikTok: @zetrolol Tham gia Discord TẠI ĐÂY: Hướng dẫn Shulkercraft Creeper Farm 1.16 / 1.15 – Âm nhạc: Cảm ơn đã xem :).

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft