Xin chào, nếu bạn đã hạ cánh ở đó, bạn có thể cuộn vào nút đăng ký không? 🎋 Kênh chính của tôi: 🚀 Kênh phụ của tôi: #Shorts.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft