Chrono đã du hành từ chiều không gian này sang chiều không gian khác để tìm kiếm một phương pháp chữa trị đưa anh ta về nhà … 💫 Đã đến lúc biết được truyền thuyết của anh ta. ✨.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #garena free fire