tham gia máy chủ minecraft của những người ngẫu nhiên … (thử thách) twitch: / Planetlord_ twitter: @planetlord_ #Minecraft #PlanetLord Không phải bedwars chỉnh sửa – làn đường bộ nhớ hoặc chơi trong hành lang 1 sao trong bedwars hoặc săn thành tích minecraft … Đây là gói dữ liệu minecraft / plugin và một thử thách trong đó về cơ bản nó là minecraft, nhưng tôi tham gia vào máy chủ của những người ngẫu nhiên bằng cách sử dụng minehut và sau đó đã thực hiện một số trò trolling minecraft, đại loại như là một cái tên khác. họ đã rất bối rối vì máy chủ không được đưa vào danh sách trắng. vui thích! 🙂 1647 21.000 7/9/2021

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft