Xem các sản phẩm mới nhất của AMD: Quần xã sinh vật đồng bằng được tạo ra trong One Block của Minecraft 1.16 Hãy trang trí nó nhiều hơn và tạo ra các hòn đảo khác. Instagram (onespot_ishan): Onespot Tech: Kênh chính của tôi: Twitter: @onespotgaming BSL Shader cũng được sử dụng với Chocopic Các gói tài nguyên được sử dụng là NAPP, UMSOEA, hodiltoN, Realism Mats (Theo thứ tự tương ứng) Bài hát Outro: LFZ – Popsicle [NCS Release]
.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft