👕 Royalistiq Webshop: ✔️ HỖ TRỢ MÃ TẠO: Royalistiq (ad) 🔊 Royalistiq Discord: Makkus Canal: »@Walnut Theo dõi tôi trên: ✅ Instagram: ✅ Twitter: ✅ Facebook: Liên hệ kinh doanh? 📩 Yêu cầu kinh doanh: royalistiq@fantube.me Thông tin IGN: Epic Games: RoyalistiqNL Fortnite (PS4): RoyalistiqPS Fortnite (Xbox One): Royalistiq Socialclub (GTA 5 trên PC): RoyalistiqNL Uplay: RoyalistiqNL Minecraft Online: Royalistiq Thiết lập của tôi: Tai nghe: Máy tính để bàn JBL Quantum One Predator Orion 9000: Màn hình Predator XB1 Bàn phím Predator Aethon 500: Chuột Predator Cestus 510: Thẻ chụp mà tôi ghi lại tất cả các gameplays của mình! »Nhạc giới thiệu! »P-holla, Làm điều đó vì tình yêu:.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft