Các golem, trong khi nổi tiếng, không đơn giản như vậy. Tham gia cùng tôi trong một chuyến đi để khám phá một số mối liên hệ đáng ngạc nhiên của họ trong vũ trụ Minecraft. Tham gia Discord: Kiểm tra subreddit: Theo dõi tôi trên Twitch :.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft