Tại sao bạn KHÔNG BAO GIỜ nên chơi với NGÀI trong số chúng ta! Có một kẻ mạo danh bí mật trong chúng ta mà bạn không bao giờ nên chơi cùng. Đừng triệu hồi Crewpostor trong …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us