Tải mẫu đơn xin việc chuẩn 2018 dành cho hầu hết các ngành nghề sẽ giúp bạn có được một CV xin việc thật ấn tượng và chuẩn nhất để tạo niềm tin đến nhà tuyển dụng và nhà tuyển dụng sẽ gọi bạn ngay lập tức, hãy tin tôi đi.
Mẫu đơn xin việc chuẩn 2018 này phù hợp với hầu hết các ngành nghề mà bạn đang học, ngành nghề nào bạn cũng có thể áp dụng mẫu đơn này để tùy biến và viết CV xin việc cho mình.

Tải mẫu đơn xin việc chuẩn 2018

mẫu đơn xin việc chuẩn 2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN VIỆC
………, ngày … tháng … năm ….
Kính gửi: Ông/Bà………………………………………..
Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………
Công ty:……………………………………………………………………………………………………….
[Họ và tên][Ví dụ: Tôi tên là Nguyễn Văn A]
[Địa chỉ]
[Tên tỉnh thành]
Thưa ông/bà [Tên],
Thông qua……………………….., tôi được biết Quý Công ty đang cần tuyển vị trí…………………………………. Tôi mong       muốn được thử sức mình trong môi trường làm việc hết sức năng động của Quý Công ty. Với trình độ và kinh           nghiệm hiện có, tôi tự tin có thể đảm nhiệm tốt vai trò này tại công ty………………………………………………
Như đã đề cập trong hồ sơ đính kèm, tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc với các công ty…………………………. ở vị         trí………………… Ngoài ra, tôi còn có kinh nghiệm về………………………………… trong suốt thời gian làm việc với       công ty………………………….…. – chuyên kinh doanh các mặt hàng…………………………………… Là một trong nhiều sinh viên tốt nghiệp hàng đầu của trường Đại Học ………………………..…, tôi hoàn toàn tự tin với vốn kiến thức về lĩnh vực……………………… của mình.
Thêm vào đó, tôi có một năm kinh nghiệm làm việc cho một công ty kinh doanh………………………….. ở vị trí ……………………………. sau khi tốt nghiệp. Tôi tin rằng đó là những nền tảng quý báu có thể giúp tôi hiểu rõ và đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng của Quý Công ty.
Cám ơn ông/bà đã dành thời gian quý báu để xem xét thư xin việc này. Tôi rất mong ông/bà có thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn trực tiếp gần đây nhất để tôi có thể trình bày rõ hơn về bản thân cũng như tìm hiểu thêm các yêu cầu chi tiết cho vị trí ………………………. của Công ty ………………………………………………
Xin chân thành cảm ơn!
Trân trọng!
[Họ và tên]