💻Molten & Murr3y, triệu hồi quái vật với Tính năng Cập nhật Khí cầu mới trong Trong số chúng ta! 👕 My MERCH: (SOLD OUT) ¹ 💜 DISCORD Server: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👕 My MERCH: ¹ 📷 INSTAGRAM: 💜 DISCORD Server: ☄️ TIK TOK: 🐦 TWITTER : ⭐ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN: 💻 Cảm ơn người anh em danh dự “Aeolic” đã giúp đỡ! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🎲 CHỈ dành cho doanh nghiệp: Pat.ManagementYT@gmail.com ¹ Các liên kết được đánh dấu này chứa quảng cáo.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us