Sự phát triển của Toàn bộ Bản đồ Fortnite Phần 1-17. Bản đồ Chương 2 Phần 7 mới. FORTNITE CHƯƠNG 1 0:00 – SEASON 1 0:10 – SEASON 2 0:19 – SEASON 3 0:27 – SEASON 4 0:50 – SEASON 5 1:26 – SEASON 6 2:04 – SEASON 7 2:51 – SEASON 8 3:24 – SEASON 9 4:08 – SEASON 10 FORTNITE CHƯƠNG 2 4:51 – SEASON 1 5:44 – SEASON 2 7:10 – SEASON 3 7:53 – SEASON 4 8:20 – SEASON 5 8:38 – SEASON 6 8:49 – SEASON 7 👉🏼Mã người tạo: Zylaz ►Join ZylazArmy: ►Theo dõi chúng tôi: ►Nhạc đã sử dụng: 🎵 Fortnite OG (Classic) Lobby Music 🎵 Fortnite OG (Future Remix) Nhạc sảnh 🎵 Fortnite AHOY! Lobby Music (Season 8 Music Pack) 🎵 Fortnite Llama Beat Lobby Music (Llama Bell Remix) 🎵 Fortnite – Default Music Pack (Season 3 Lobby Music) 🎵 Fortnite Neo World Lobby Music (Season 9 Music Pack) 🎵 Fortnite Shark Ride Lobby Music ( Gói âm nhạc mùa 3) 🎵 Fortnite Spies! Âm nhạc tại sảnh (Bản nhạc phần 2) Music Nhạc sảnh đợi trong Fortnite Squeaky (Phần 6) 🎵 Gói nhạc Horizon của Fortnite War! (Chương 2 Season 4 Trailer Music) 🎵Fortnite Switch Up Lobby Music (Switchstep Emote) ► contact: zylazclips@gmail.com #fortnite #fortnitemap.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #fortnite