Chuẩn bị cho một vụ nổ từ quá khứ! Trong bản đồ phiêu lưu cổ điển này, bạn sẽ dẫn đầu sứ mệnh có người lái đầu tiên đến sao Hỏa để khám phá bí mật của nó, thiết lập căn cứ và bắt đầu tạo địa hình hành tinh cho những người thuộc địa. Tải xuống: Sẵn có NGAY BÂY GIỜ! trên Minecraft Marketplace – Một cuộc phiêu lưu khoa học viễn tưởng giàu cốt truyện! – Một bản đồ có ảnh hưởng từ thời kỳ cổ điển của Minecraft, do Jigarbov chọn lọc bằng tay. Tìm hiểu về lịch sử của bản đồ Minecraft! Truyền thông xã hội: .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft