Stickman VS Minecraft: Aether Dimension – AVM Shorts Animation Thêm Minecraft vs Stickman Episodes: Trong video ngày hôm nay, chúng ta thấy tất cả các stickmen đều đi vào chiều không gian Aether thú vị và cố gắng sống sót chống lại tất cả đám đông điên cuồng! Lấy cảm hứng từ Alan Becker Animator vs Animation AVM Shorts #stickman #minecraft #animation.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft