[Soạn Văn Lớp 12] Luật thơ

 

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Các mục I, II, III xem SGK Ngữ Văn 12 trang 101 – 106

Luyện tập

Phân biệt cách gieo vần, ngắt nhịp và hài thanh của hai câu thơ bảy tiếng trong thể song thất lục bát với thể thơ thất ngôn Đường luật qua các ví dụ (SGK).
a. Chinh phụ ngâm – Đoàn Thị Điểm

Trng Tràng thành lung lay bóng nguyt
Khói Cam Tuyn m mt thc mây.

– Cách gieo vần: gieo vần lưng: nguyệt, mịt
– Ngắt nhịp: nhịp 3 – 4.

Trng Tràng thành / lung lay bóng nguyt
Khói Cam Tuyn / m mt thc mây.

– Hài thanh: cặp song thất lấy tiếng thứ 3 làm chuẩn, có thể có thanh bằng hoặc trắc. Ở đây là thanh bằng:

Trng Tràng thành (B)
Khói Cam Tuyn (B)

b. Cảnh khuya – Hồ Chí Minh
– Cách gieo vần: 1 vần, vần chân ở cuối câu thơ thứ 1, 2, 4: xa, hoa, nhà.
– Ngắt nhịp: Nhịp 3 – 4
– Hài thanh: theo mô hình sau:

  • Dòng 1: T-B-T
  • Dòng 2: B-T-B
  • Dòng 3: B-T-B
  • Dòng 4: T-B-T

–> Tiếng thứ 2, thứ 4, thứ 6.

Xem thêm bài viết hướng dẫn soạn văn lớp 12 tập 1