Một bản tổng hợp nhỏ về một số trục trặc, lỗi và những khoảnh khắc vui nhộn mà tôi đã gặp trong Skywars. âm nhạc: April Showers – ProleteR.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft