Truy cập và sử dụng mã ALANBECKER để được giảm giá 75% cho gói 3 năm và thêm một tháng miễn phí. Bảo vệ bạn trực tuyến ngay hôm nay! Xem tập 12 tại đây: Full Animation vs. Minecraft Danh sách phát: 👕MERCH ► 🕹️ANIMATORS VS GAMES ► 📷INSTAGRAM ► ✏️TWITTER ► 💬DISCORD SERVER ► #alanbecker #animation #shorts Nhạc ngoại truyện: “Your Call” Kevin MacLeod (unaetech.com) Được cấp phép theo Creative Commons: Bằng Giấy phép Attribution 3.0.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft