Trong loạt phim Quần short của chúng tôi, kỹ năng hoạt hình 3D mới của tôi đã được mở khóa! hãy theo dõi video mới của tôi! Hy vọng rằng bạn có thể thưởng thức trong thế giới hoạt hình của tôi. Nếu bạn thích video của tôi, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi tài khoản mạng xã hội của tôi. Cảm ơn sự đánh giá cao của bạn! Youtube: Instagram: ============================================== =============== Track: 🎵AMONG US Theme Song (Moondai EDM Remix) 🎧 (Youtube Tracks – No Copyright) Music by Youtube Tracks – No Copyright See :======== ================================================== ====== # 3damongus #amongusanimation #shorts.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us