Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong trò chơi này nữa. 🧻 Mã thiết kế: Polobleu 👕 Hàng hóa của tôi: 🥈 Kênh trò chơi của tôi: 🔥 Kênh Pokémon của tôi: 🎥 Twitch: 📷 Instagram: 🐥 Twitter: 🧑 Facebook: 🤪 Trò chơi có sẵn trên PC, Xbox One, Xbox Series X và S, PS4, PS5, Nintendo Switch và Mobile. #Fortnite #FortniteBattleRoyale.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #fortnite