Tôi sẽ làm điều đó! !! Những người đàn ông đã trở thành bạn bè vào năm 2014! !! ◆ Twitter ↓ ↓ ◆ Danh sách phát lưu trữ phát sóng trực tiếp ↓ ◆ Các thành viên Torippi, Ai no Senshi, Terrazzo, Hatasako, Kawazoe, Ubamaro, Yoyokichi, As, Majima ∞, Peach + ◆ Cảm ơn bạn về hình minh họa thu nhỏ. Ato-san (Tuyển dụng với thẻ Twitter Irasutorippi).

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us