Tất cả chúng ta đều biết rằng bản đồ thứ năm mới đang trên đường đến với chúng ta và 5up đã làm việc với nhiều nhà phát triển và nhà thiết kế để tạo BẢN ĐỒ TÙY CHỈNH cho AMONG US. Bản đồ này dựa trên chủ đề Tàu ngầm có các nhiệm vụ mới và nó ở dưới nước , các nhiệm vụ trong bản đồ ngập nước mới này thực sự rất hay và độc đáo, các nhiệm vụ mới mang đến một cái nhìn hoàn toàn mới, thành thật mà nói, mọi nhiệm vụ trong bản đồ mới này đều được thiết kế tốt cho các nhà phát triển và @ 5uP. Ba bản đồ đầu tiên đều có chủ đề khoa học viễn tưởng và được đặt trên bề mặt của một hành tinh xa lạ, và bản đồ thứ tư là bản đồ Phi thuyền, được lấy cảm hứng từ bộ truyện The Henry Stickmin rất riêng của InnerSloth. Và bây giờ bản đồ ngập nước tùy chỉnh dựa trên mặt nước này rất tốt Và các phòng nhỏ nhất của bản đồ ngập nước là duy nhất so với tất cả các bản đồ ngập nước khác. Thanks For watching Nếu bạn thích video này thì hãy SUBSCRIBE !!! – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Tham gia Hội viên để được hưởng các đặc quyền: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Số người đăng ký Mục tiêu (5000) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ĐỪNG BẤM VÀO NÀY: Theo dõi Trang Trò Chơi Facebook Của Tôi: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Tín dụng Clip Bản đồ Chìm Tới: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – BÁO CÁO ÂM THANH CƠ THỂ trên tất cả các bản đồ so với HENRY STICKMIN SERIES Âm thanh: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – * HIỆU ỨNG ÂM THANH SABOTAGE mới * so với âm thanh cảnh báo HENRY STICKMIN: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Các nhà phát triển đã tiết lộ nhiều nhất & ít nhất các lựa chọn màu mới phổ biến trong số chúng ta: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Tôi bắt được PIZZA ĂN VẬT NUÔI bên trong VENT: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Tôi tìm thấy 8 PETS bên trong * VENT * : – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Nếu Innersloth phát hành mới * VENT (lỗ) NHIỆM VỤ VỆ SINH Trong POLUS *: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – mọi thứ về * NHIỆM VỤ VỆ SINH VENT MỚI * ở Hoa Kỳ (Cập nhật mới): – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Làm thế nào để tăng Cơ hội mạo danh trong số chúng ta: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Thông tin liên hệ của tôi: j. gungamingofficial@gmail.com – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Music Credit: Not For Nothing – Otis McDonald – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – #amongus #Submergedmap #submerged # 5up #innersloth #newtasksinsubmergedmap # betweenus5thmap #spotwhaletask #whaletasksubmerged #submerged #sub mergeamongus # 5thmapsubmerged #newmapamongus #amongusnewmap #submergedtasks.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us