Towapon[Kinh dị]Gakuyutan[1.14.4]- Điều tôi muốn hỏi – Chỉ trích đối thủ phối hợp, chỉ trích người chơi khác đã hợp tác trong trò chơi trực tuyến, tuyệt đối dừng lại.・ Vui lòng không cho biết tên của các áp phích và nhà phân phối mà tôi chưa đề cập đến. Và ngược lại, vui lòng hạn chế bình luận về hành động nêu tên tôi trong các bản phân phối khác, trừ khi nó được đề cập đến.・ Rất khó để điều chỉnh, nhưng đừng kéo quá nhiều vào tài liệu trước đây. (Bài hát của những linh hồn nghịch cảnh, người đàn ông theo dõi dấu hiệu quan trọng, v.v.) Tôi sẽ cố gắng hết sức để tôi luôn có thể phát hành tài liệu mới!・ Về cơ bản, không có lời khuyên nào về trò chơi bạn đang chơi cho đến khi tôi nghe thấy nó.・ Vui lòng hạn chế các cuộc trò chuyện giữa các bình luận quá nhiều và giới hạn số lượng trao đổi trong khoảng một lượt đi. Tất nhiên, đừng cãi nhau với những người đưa ra nhận xét không tuân theo những gì được viết ở đây.・ Nếu biểu tượng Discord không xuất hiện, đó là một solo. Hãy đăng ký kênh! .. → Niconico Channel → (Có các chương trình phát sóng trực tiếp và blog.) Chức năng tài trợ của Youtube hiện không được sử dụng. Nếu bạn có thể ủng hộ chúng tôi, chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể tham gia kênh trên Nico Nico Douga. Kênh phụ Youtube → Twitter → instagram → Ban nhạc (Wakuban) →[Nguồn âm thanh được sử dụng]・ Devil Soul ・ Phòng thí nghiệm hiệu ứng âm thanh ・ Tai mũi họng (CC BY 4.0) ・ ww w. Epidemicsound .com * Tùy thuộc vào video có thể không được sử dụng # Bình luận trò chơi #Fulcon #Minecraft

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft