Một chú chuột giấu tên đã bí mật tụ tập bạn bè trong trường hợp không có chủ nhà và chơi với Among Us! ?? Tên cũng là[Trong số chúng tôi khi chủ nhà đi vắng]Cuối cùng, có ba ấn tượng! Thông báo và video giải thích quy tắc của ông Nezumi Không tên: Các thành viên tham gia: Mouse Nameless, anh trai, anh trai, Otsuichi Chi, Ryunosuke Kamiki, Ryohei Kimura, Pocky, Shinya Kiyozuka, Ryogo Matsumaru (không theo thứ tự cụ thể, tiêu đề bị bỏ qua) Quan điểm của anh trai: Phần 1 Phần 2 Quan điểm của Otsuichi: Phần 1 Phần 2[Ryunosuke Kamiki Official Ryutube]Quan điểm của Kamiki: Phần 1 Phần 2[Ryohei muốn chơi một trò chơi trong khi uống rượu. ]Quan điểm của Kimura: Phần 1 Phần 2[ShinyaKiyozukaOfficial”KiyoriChannel”[仮]]]Quan điểm của Kiyotsuka-san: Phần 1 Phần 2[Chuột Vô danh]Quan điểm của Chuột không tên: Phần 1 Phần 2[Pocky]Quan điểm của Pocky:[Ryogo Matsumaru[Phòng thí nghiệm truyền cảm hứng]]Quan điểm của Matsumaru-san: Phần 1 Phần 2 #YouTubeCrosszone ★ The thông tin đăng mới nhất là trên Twitter! 《@Otojya》 ▼ 2BRO .Danh sách kênh liên quan[Brother brother channel TOP][Brother game office (game anh trai) TOP][Otsuichi Tube channel TOP]Phát hành ngày 17 tháng 11 năm 2018 “#AmongUs” # Đệ tử #Brother #Otsuichi # 2BRO .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us