Video trước: Tiến sĩ Z triệu tập Cyborg Pacman và phá hủy thành phố! Mobi kêu gọi Mario, người lấy Chain Chomp từ Mario Kart để cứu mọi người! Liệu họ có chiến thắng? Cảm ơn đã xem Mobi VS Games! Đảm bảo bình luận bạn muốn chúng tôi làm gì tiếp theo? Vui lòng đăng ký: Thêm video Mobi PvZ vs Minecraft vs Smash: Thưởng thức Mobi VS Games, nơi Tiến sĩ Z chiến đấu chống lại Mobi bằng Minecraft, PvZ, Smash, Pokemon Go và nhiều nhân vật trò chơi điện tử yêu thích của bạn! Lấy cảm hứng từ video Rfm VS Games! PACMAN vs GHOSTS – PvZ vs Minecraft vs Smash #PvZ #Minecraft #Smash.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft