Hôm nay Thứ Bảy, 24th Tháng Mười 2020
360 Độ Game

Trang Tin Game Số #1 Việt Nam

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch protcin 10%, 1 ml dung dịch NaOH 30% và 1 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc ống nghiệm, quan sát thấy xuất hiện màu
A. tím.    B. xanh.    C. vàng,    D. đỏ.
Câu 2: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch anilin, nhỏ tiếp vào đó vài giọt dung dịch Br2. Quan sảt thấy xuất hiện kết tủa màu
A. tím.    B. xanh.    C. trắng    D. nâu đỏ.
Câu 3: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím ?
A. glyxin    B. phenylamin    C. metylamin    D. alanin
Câu 4: Lần lượt nhúng quỳ tím vào các dung dịch sau : propylamin, anilin, glyxin, lysin, axit glutamic, alanin. số trường hợp làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
A. 2    B. 1.    C. 3.    D. 4.
Câu 5: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở N bảng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Dung dịch I2 Có màu xanh tím
Y Cu(OH)2 trong môi trường kiềm Có màu tím
Z AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng Kết tủa màu tím
T Nước Br2 Kết tủa trắng

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là
A. hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozơ.
B. hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ.
C. hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin.
D. lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin.

Hướng dẫn giải và Đáp án

 

1-A 2-C 3-C 4-A 5-C

 
Tải nội dung bài, [Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime TẠI ĐÂY  

360dogame

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x