[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

 

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

 
Câu 1: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?
A. Đồng Nai       B. Bà Rịa – Vũng Tàu
C. BÌnh Dương       D. Long An
Câu 2: ý nào không đúng là điều kiện thuận lợi của vùng Đông Nam Bộ ?
A. Giáp các vùng giàu nguyên liệu
B. Có cửa ngĩ thông ra biển
C. Có tiền năng lớn về đất phù sa
D. Có địa hình tương đối bằng phẳng
Câu 3: Khoáng sản có ý nghĩa quang trọng hàng đầu đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước là
A. Dầu khí       B. Bôxit
C. Than       D. Crôm
Câu 4: khó khăn về tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ là
A. Diện tích đất phèn, đất mặn lớn
B. Thiếu nước về mùa khô
C. Hiện tượng cát bay, cát lấn
D. Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn kéo dài
Câu 5: Điểm going nhau giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên về tự nhiên là
A. Có đất xám phù sa cổ tập trung thành vùng lướn
B. Có đất badan tập trung thành vùng lớn
C. Sông ngòi dày đặc, nhiều nước quanh năm
D. Nhiệt độ quanh năm cao trên 27ºC
Câu 6: Về tự nhiên, vùng Đông Nam Bộ khác Tây NGuyên ở chỗ
A. Khí hậu ít có sự phân hóa theo độ cao
B. Sông có giá trị hơn về thủy điện
C. Nguồn nước ngầm phong phú hơn
D. Có tiềm năng lướn về rừng
Câu 7: So với các vùng khác trong cả nước, Đông Nam Bộ là vùng
A. Có cơ cấu kinh tế phát triển nhất
B. Có số dân ít nhất
C. Có nhiều thiên tai nhất
D. Có GDP thấp nhất
Câu 8: Sự khác biệt về trình độ lao động của vùng Đông Nam Bộ so với các vùng khác trong cả nước là
A. Hạn chế về trình độ hơn
B. Năng động nhạy bén hơn trong cơ chế thị trường
C. Có trình độ học vấn cao hơn
D. Có kinh nghiệm trong sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp
Câu 9: Nhân tố quan trọng nhất để Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn ở nước ta là
A. Tiền năng đát badan và đất xám phù sa cổ tập trung thành vùng
B. Khí hậu có sự phân mùa
C. Khí hậu cận xích đạo
D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc
Câu 10: Biểu hiện nào không chứng minh cho Đông Nam Bộ là vùng chuyên cang cây công nghiệp lớn nhất nước ta ?
A. Là vùng chuyên canh cao su lớn nhất cả nước
B. Là vùng chuyên canh cà phê lớn thứ hai cả nước
C. Là vùng chuyên canh điều lớn nhất cả nước
D. Là vùng chuyên canh dừa lớn nhất cả nước

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án D C A B B
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án A A B A D

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

Câu 11: Biểu hiện nào không thể hiện được Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển nhất?
A. Có tổng GDP lớn nhất
B. Có giá trị snar xuất công nghiệp cao nhất
C. Có GDP bình quân đầu người lớn nhất
D. Có mật độ dân số lớn nhất
Câu 12: Vấn dề tiêu biểu nhất của Đông Nam Bộ so với các vùng khác trong cả nước là
A. Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu      B. Phát triển nghề cá
C. Hình thành các vùng chuyên canh      D. Thu hút đầu tư
Câu 13: Nhà máy thủy điện nào dưới đây thuộc vùng Đông Nam Bộ
A. Yaly      B. Sông Hinh
C. Thác Bà      D. Trị An
Câu 14: Vấn đề cần giải quyết khi khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là
A. Tăng cường cơ sở năng lượng
B. Bổ sung lực lượng lao động
C. Đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải
D. Hỗ trợ vốn
Câu 15: Vấn đề không đặt ra đối với việc phát triển công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ hiện nay là
A. Mở rộng quan hệ đầu tư với nước ngoài
B. Quan tâm tới vấn đề môi trường
C. Hạn chế phát triển các khu công nghiệp
D. Tránh làm tổn hại đến ngành du lịch
Câu 16: Vấn đề năng lượng của vùng Đông Nam Bộ sẽ được giải quyết theo hướng
A. Phát triển nguồn điện và mạng lưới điện
B. Nhập điện từ nước ngoài
C. Sử dụng điện nguyên tử
D. Sử dụng nguồn địa nhiệt
Câu 17: Cây trồng chính của vùng Đông Nam Bộ là
A. Cao su      B. Cây công nghiệp nhiệt đới lâu năm
C. Cây công nghiệp nhiệt đới      D. Lúa gạo
Câu 18: Cây công nghiệp có vị trí quan trọng nhất đối với vùng Đông Nam Bộ
A. Cà phê      B. Cao su
C. Hồ tiêu      D. Chè
Câu 19: Công trình thủy lợi Dầu Tiếng ở vùng Đông Nam Bộ thuộc tỉnh
A. Tây Ninh      B. Bình Dương
C. Bình Phước      D. Bà Rịa – Vũng Tàu
Câu 20: Vấn đề cần giải quyết khi khai thác lãnh theo chiều sâu trong nông nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ
A. Thủy lợi      B. Thị trường
C. Lao động      D. Vốn
 

Đáp án

Câu 11 12 13 14 15
Đáp án D A D A C
Câu 16 17 18 19 20
Đáp án A B B A A

 
Tải nội dung bài, [Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ TẠI ĐÂY