Hôm nay Thứ Tư, 28th Tháng Mười 2020
360 Độ Game

Trang Tin Game Số #1 Việt Nam

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 18: Đô thị hóa

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 18: Đô thị hóa

 

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1: Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm gì
A. Trình độ đô thị hóa thấp      B. Tỉ lệ dân thành thị giảm
C. Phân bố đô thị đều giữa các vùng      D. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh
Câu 2: So với các nước trong khu vực và thế giới, nhìn chung cơ sở hạ tầng của các đô thị nước ta ở vào
A. Cao      B. Khá cao
C. Trung bình      D. Thấp
Câu 3:để giảm bớt tình trạng di dân tự do vào các đô thị, giải pháp chủ yếu và lâu dài là
A. Phát triển và mở rộng hệ mạng lưới đô thị
B. Giảm tỉ suất gia tăng dân số ở nông thôn
C. Kiểm soát việc nhập hộ khẩu của dân nông thôn về thành phố
D. Xây dựng nông thôn mới, đa dạng hóa hoạt động kinh tế ở nông thôn
Câu 4:Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta trong những năm qua có đặc điểm nào dưới đây?
A. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị đều tăng
B. Số dân thành thi tăng nhưng tỉ lệ dân thành thị giảm
C. Số dân thành thi giảm nhưng tỉ lệ dân thành thị vẫn tăng
D. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị đều giảm
Câu 5: Vùng có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta là
A. Đồng bằng sông Hồng      B. Đồng bằng sông Cửu Long’
C. Trung du và miền núi Bắc Bộ      D. Bắc Trung Bộ
Câu 6: Vùng có số dân đô thị nhiều nhất nước ta là
A. Đồng bằng sông Hồng      B. Đông Nam Bộ
C. Duyên hải Nam Trung Bộ      D. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 7: Năm đô thị trực thuộc Trung ương của nước ta là:
A. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Huế, Hải Phòng , Đà nẵng
B. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ
C. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ
D. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương
Câu 8: Đô thị có diện tích lớn nhất nước ta hiện nay
A. Hà Nội      B. TP Hồ Chí Minh
C. Hải Phòng      D. Đà Nẵng
Câu 9: Phần lớn dân cư nước ta hiện sống ở nông thôn do
A. Nông nghiệp hiện là ngành kinh tế phát triển nhất
B. Điều kiện sống ở nông thôn cao hơn thành thị
C. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm
D. Có sự di dân từ thành thị vè nông thôn
Câu 10: Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị cần
A. Hạn chế dòng di dân từ nông thôn vào đô thị
B. Ngăn chặn lối sống cư dân nông thôn nhích gần lối sống thành thị
C. Giảm bớt tốc độ đô thị hóa
D. Tiến hành đô thị hóa xuất phát từ công nghiệp hóa

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A D D A C
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B C A C D

 

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

Câu 11: Nhận định nào dưới đây không đúng?
Đô thị hóa tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế do các đô thị là
A. Thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn và đa dạng
B. Nơi có các trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế lớn
C. Nơi có động lực lao động đông đảo, được đào tạo chuyên môn kĩ thuật
D. Nơi có cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật tốt
Câu 12: Ảnh hướng lớn nhất của đô thị hóa tới sự phát triển kinh tế là
A. Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa
B. Tăng tỉ lệ lực lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật
C. Tác động tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
D. Tăng cường thu hút đầu tư cơ cấu kinh tế
Câu 13: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 15, ba đô thị có quy mô dân số lớn nhất ở nước ta ( năm 2007) là
A. Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh
B. Hà Nội, Biên Hòa, TP. Hồ Chí Minh
C. Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh
D. Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh
Câu 14: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 15, số lượng đô thị loại đặc biệt ( năm 2007) ở nước ta là
A. 2      B. 3
C. 4      D. 5
Câu 15: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 15, đô thị nào dưới đây có quy mô dân số ( năm 2007) dưới 500 nghìn người?
A. Đà Nẵng      B. Cần Thơ
C. Biên Hòa      D. Hạ Long
Câu 16: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 15, hai đô thị có quy mô dân số ( năm 2007) lớn nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
A. Thái Nguyên, Việt Trì      B. Thái Nguyên, Hạ Long
C. Lạng Sơn, Việt Trì      D. Việt Trì, Bắc Giang
Câu 17: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 15, hai đô thị nào dưới đây, có quy mô dân số ( năm 2007) dưới 100 nghìn người ?
A. Hải Dương và Hưng Yên      B. Hưng Yên và Bắc Ninh
C. Hung Yên và Phủ Lý      D. Phủ Lý và Thái Bình
Câu 18: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 15, đô thị có quy mô dân số ( năm 2007) lớn thứ hai ở vùng Đông Nam Bộ là:
A. TP Hồ Chí Minh      B. Thủ Dầu Một
C. Vũng Tàu      D. Biên Hòa
Câu 19:Căn cứ vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 15, nếu chỉ xét số lượng đô thị loại hai ( năm 2007) thì vùng có ít nhất là
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ       B. Đồng bằng sông Hồng
C. Đồng bằng sông Cửu Long        D. Tây Nguyên

Đáp án

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Đáp án B C D A D B C D B

 
Tải phần [Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 18: Đô thị hóa TẠI ĐÂY 

360dogame

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x