[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Chuyên đề 7: Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường. Dưới đây là tổng hợp phần lý thuyết và các dạng bài thi bám sát chương trình ôn thi THPT Quốc gia 2018.
 

 
[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Tổng hợp kiến thức cơ bản và những đề thi bài Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường
[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] So sánh sông Đà và sông Hương 
[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] So sánh Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân và Hoàng Phủ Ngọc tường
[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Vẻ đẹp trữ tình của sông Đà và sông Hương Ngữ văn 12  
[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] So sánh vẻ đẹp xứ Huế trong Đây thôn Vĩ Dạ và Ai đã đặt tên cho dòng sông 
[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Hình tượng sông Hương trong bài Ai đã đặt tên cho dòng sông- Hoàng Phủ Ngọc Tường
[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] So sánh vẻ đẹp của sông Đà và sông Hương 
[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Làm sáng tỏ nhận định: Từ thượng nguồn dòng chảy đến lúc đổ ra biển sông Hương đã đi với Huế cả một mối tình trọn vẹn 
[Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3 ] Cái tôi của Hoàng Phủ Ngọc Tường trong đoạn trích Ai đã đặt tên cho dòng sông
 
Xem thêm Tác Phẩm Trọng Tâm Thi THPT Quốc Gia 2018 TẠI ĐÂY.