Phần 1: Các dạng đề thi

Dạng 1 : Cảm nhận/ phân tích khổ thơ
Bài thơ  có 4 khổ, trong đó khổ 1 xác suất thi nhiều hơn.
Dạng 2: Nghị luận ý kiến bàn về bài thơ : Đề bài trích dẫn 1 nhận định và yêu cầu chứng minh, bình luận về nhận định đó
Dạng 3 : Dạng đề so sánh hai bài thơ, đoạn thơ : Bài Tràng giang có thể so sánh với những bài thơ cùng đề tài thiên nhiên, sông nước
Dạng 4 : Dạng đề cảm nhận, phân tích 1 giá trị thuộc nội dung hoặc nghệ thuật của tác phẩm, ví dụ cảm nhận về vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ.
 

Phần 2: Hướng dẫn giải đề

 
Đề số 1: Anh (chị) có cảm nhận gì về linh hồn sông nước quê hương trong bài Tràng giang của nhà thơ Huy Cận.
Đáp án:  [Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Cảm nhận gì về linh hồn sông nước quê hương trong bài Tràng giang của nhà thơ Huy Cận
Để số 2: Bàn về bài Tràng giang của Huy Cận, nhà nghiên cứu Nguyễn Hoành Khung đã khẳng định:
“Bài thơ đã bộc lộ kín đáo mà thấm thía tình quê hương đất nước”.

(Văn 11, NXB Giáo dục, Hà Nội 1997, tr. 238)

Hãy bình luận ý kiến trên.

Đề 3 :

Cảm nhận của anh/ chị về khổ thơ sau :

Sóng gợn tràng giang buồn diệp điệp,

Con thuyền xuôi mái nước song song,

Thuyền về nước lại sầu trăm ngả;

Củi một cành khô lạc mấy dòng.

Đáp án: [Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Phân tích khổ đầu bài thơ Tràng Giang – Huy Cận
Đề 4 : Vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ Tràng giang cuả Huy Cận.
Đáp án: [Ôn Thi Đại Học Môn Văn Phần 3] Vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ Tràng Giang – Huy Cận
 
Xem thêm các bài viết về bài Tràng Giang – Huy Cận TẠI ĐÂY