Hôm nay Thứ Ba, 27th Tháng Mười 2020
360 Độ Game

Trang Tin Game Số #1 Việt Nam

[Ôn Thi Đại Học Môn Toán] Bài tập trắc nghiệm khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 4

Đề bài trắc nghiệm

Câu 6: Tiếp tuyến của parabol y = 4 – x2 tại điểm (1; 3) tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông. Diện tích tam giác vuông đó là
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12
Câu 7: Cho hàm số y = 3x – 4x3 . Có nhiều nhất mấy tiếp tuyến với đồ thị hàm số đi qua điểm M(1; 3) ?
A. 1     B. 2     C. 3     D.4
Câu 8: Tìm m để phương trình x4 – 2x2 + 3 – m2 + 2m = 0 có đúng ba nghiệm phân biệt
A. m = -1     B. m = 3     C. -1 < m < 3    D. Cả A và B
Câu 9: Với m > 0 phương trình
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12
có ít nhất mấy nghiệm?
A. 0     B. 1     C. 2    D.3
Câu 10: Với mọi m ∈ (-1; 1) phương trình sin2 + cosx = m có mấy nghiệm trên đoạn [0; π] ?
A. 0     B. 1    C. 2    D.3
 

Hướng dẫn giải và Đáp án

 

6-B 7-B 8-D 9-A 10-B

 
Câu 6:
Ta có y’=-2x; y’(1)=-2. Phương trình tiếp tuyến của y = 4 – x2 tại điểm y(1,3) là
(d):y= -2(x-1)+3=-2x+5.
Đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm A(5/2; 0) và cắt trục tung tại B(0;5).
Diện tích tam giác OAB vuông tại O là
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12
Câu 7:
Đường thẳng (d) có hệ số góc là k đi qua M(1;3) y=k(x-1)+3 .(d) tiếp xúc với đồ thì hàm số <=> hệ phương trình có nghiệm
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12
Do đó có tối đa hai tiếp tuyến đi qua điểm M(1;3).
Câu 8:
Xét hàm số y = x4 – 2x2 + 3 ( C )
Đồ thị có dạng như hình (1)
x4 – 2x2 + 3 -m2 + 2m = 0 có đúng ba nghiệm phân biệt <=> Đường thẳng y = m2 + 2m cắt đồ thị C tại ba điểm phân biệt
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12
Câu 9:
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12
Đồ thị hàm số y = |x|3 – 2x2 + |x| + 1 có dạng như hình (2)
Dựa vào đồ thị với m > 0 phương trình có tối thiểu 0 nghiệm.
Câu 10:
sin2x + cosx = m <=> -cosx2x + cosx + 1 = 0
Đặt t= cos x =>
=>f’(t)=-2t+1.
Do x ∈ [0; π] => t ∈ [-1; 1]
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12
Từ bảng biến thiên ta có m ∈ (-1; 1) thì f(t)=m có một nghiệm
 
Xem thêm bài viết về Tổng hợp lý thuyết và các dạng đề thi trắc nghiệm bài khảo sát và vẽ đồ thị hàm số TẠI ĐÂY

360dogame

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x