[Ôn Thi Đại Học Môn Lịch Sử] Mục Lục Tổng Hợp Câu Trắc Nghiệm Lịch Sử

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm Lich sử thế giới

TỔNG HỢP 400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945-2000 (Phần 1)
TỔNG HỢP 400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945-2000 ( Phần 2)
TỔNG HỢP 400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945-2000 ( Phần 3) 
TỔNG HỢP 400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945-2000 ( Phần 4) 
TỔNG HỢP 400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945-2000 ( Phần 5)
TỔNG HỢP 400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945-2000 ( Phần 7) 
TỔNG HỢP 400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945-2000 ( Phần 8) 
TỔNG HỢP 400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945-2000 ( Phần 10) 
 Bài tập trắc nghiệm Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) – Liên Bang Nga (1991-2000) phần 1 
 Bài tập trắc nghiệm Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) – Liên Bang Nga (1991-2000) phần 2
Bài tập trắc nghiệm Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) – Liên Bang Nga (1991-2000) phần 3
Bài tập trắc nghiệm Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) – Liên Bang Nga (1991-2000) phần 4
 Bài tập trắc nghiệm Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) – Liên Bang Nga (1991-2000) phần 5
Bài tập trắc nghiệm Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) – Liên Bang Nga (1991-2000) phần 6
 

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Lich sử Việt Nam

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Hay Nhất
130 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
100 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930
 69 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1945
 49 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Phong trào dân chủ 1936-1939
126 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945- Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập
80 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
 51 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954)
79 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953)
61 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)
120 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc – Đấu tranh chống Đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
110 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
30 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng hoàn toàn miền nam (1973-1975)
33 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Việt Nam trong năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975
 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội- Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)
Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Đất nước trên đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
94 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài ổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000
 
Hy vọng phần Tổng Hợp Câu Trắc Nghiệm Lịch Sử hay nhấtgiúp bạn có thêm kiến thức và phương pháp làm bài thi trắc nghiệm với bộ môn Lịch Sử nhanh và đúng nhất. Chúc bạn có 1 mùa ôn thi hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.
Theo dõi Tinnhanh1s.com để cập nhật mới nhất những bài viết về ôn thi môn Lịch Sử nhé! 

Luyện giải đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử