Hôm nay, ảnh chụp nhanh thử nghiệm thứ hai cho Minecraft 1.18 được phát hành với nhiều thay đổi thế hệ, thay đổi hang động và hơn thế nữa. Trong video này, chúng ta cùng xem những gì đã được thay đổi trong ảnh chụp nhanh thử nghiệm thứ hai cho Minecraft 1.18. GAMER MERCH → ✨NEW TIKTOK → ✨ Hỗ trợ tôi trực tiếp! → Muốn có máy chủ Minecraft? → + sử dụng mã “WATTLES” 👏 • LIÊN KẾT • ■ Trở thành thành viên của kênh ■ Kênh thứ hai ■ Twitter ■ Instagram ■ Bất hòa ■ Phát trực tiếp ■ Subreddit ■ Đăng ký • Một số danh sách phát • Hướng dẫn Minecraft → Hướng dẫn Minecraft → Minecraft 1.17 Cập nhật → nếu bạn đọc nội dung này bình luận “gai” #minecraft #cavesandcliffs.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft