Hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành việc xây dựng Hana Pet Shop! Ủng hộ thuyền trưởng tại đây: Thứ 3, thứ 5 và chủ nhật hàng tuần chúng ta có LIVE lúc 16:00 ⟶ Trovo: ⟶ Instagram: ● Business Inquiries: Captainpanez@gmail.com ► Trở thành cướp biển: #Minecraft #Panez #Cosmos.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft