Vị vua hợp pháp của Wakanda đã đến Đảo. Các chiến binh có thể được thành lập vì bất kỳ lý do gì cho dù đó là trách nhiệm của nhà vua, nghĩa vụ của người lính hay giá súng thuê. Black Panther, Captain Marvel và Taskmaster đã đến trong Marvel Royal & Warriors Pack! Lấy Gói trong Cửa hàng ngay bây giờ. Chơi Fortnite Battle Royale, chế độ PvP 100 người chơi hoàn toàn miễn phí. Một bản đồ khổng lồ, Xe buýt chiến đấu, Người đứng cuối cùng sẽ thắng. Xếp hạng ESRB: Thanh thiếu niên có bạo lực. Instagram: Twitter: Facebook: Tìm hiểu thêm:.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #fortnite