Minecraft 1.17 sắp ra mắt! Với ngày phát hành chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, hôm nay, ảnh chụp nhanh 1.17 cuối cùng, ứng cử viên phát hành 1 đã được công bố. Trong video này, chúng ta xem xét mọi thứ trong bản phát hành ứng viên 1 cũng như trước bản phát hành 2 – 5. Bạn hào hứng nhất với điều gì? GAMER MERCH → ✨NEW TIKTOK → ✨ Hỗ trợ tôi trực tiếp! → Muốn có máy chủ Minecraft? → + sử dụng mã “WATTLES” 👏 • LIÊN KẾT • ■ Trở thành thành viên của kênh ■ Kênh thứ hai ■ Twitter ■ Instagram ■ Bất hòa ■ Phát trực tiếp ■ Subreddit ■ Đăng ký • Một số danh sách phát • Hướng dẫn Minecraft → Hướng dẫn Minecraft → Minecraft 1.17 Cập nhật → nếu bạn đọc nội dung này bình luận “etho tree” #minecraft #cavesandcliffs #snapshot.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft