Video mới trên kênh ngày hôm nay trong vani lớn tôi bí mật bước vào vương quốc bóng tối cho .. Sử dụng mã giảm giá “Marcy” của tôi để tiết kiệm 8% trên Kinguin! Người tham gia: @TPOC Lượt chơi @Kendal @BellaFaccia @Baddi @Nico. @locolochis @Xiao @Roby @KeNoiaChannel @TheMark @Francycoso @LorenzIST 🍔 LIVE MỌI LÚC MỌI LÚC 20:30 TẠI ĐÂY: 👕 → Bạn cũng có thể tìm thấy tôi: 🍔 MarcyGames: 📸 Instagram: 🎥 Marcyvlogs: → Đăng ký kênh của tôi và bạn bè của tôi ! 🟡 Jokers, đăng ký kênh và bạn sẽ có sandwich – 🔴 Marco: 🟠 Baddi: 🟢 Nico: ⚫️ Loco: → Máy chủ trò chơi và thư thương mại: 🌎 📧 Đối với các yêu cầu thương mại: → Trong kênh này, bạn có thể tìm thấy toàn bộ nội dung gia đình! tóm lại là một kênh thân thiện với gia đình từ trẻ em đến người lớn! ← ___________________________________________________________________________________ Nếu bạn đã đọc đến đây, điều đó có nghĩa là bạn là một VeroBurlone! cho mọi người biết bằng cách viết #veroburlone #MinecraftITA #Burlone trong phần nhận xét.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft