Nguồn gốc của Olympus # 35 – “THE END OF SHADOWS” (Percy Jackson Minecraft Nhập vai) w / Xylophoney! ★ SUBSCRIBE ➡ Bật Thông báo và giữ một Pinky ở nút LIKE đó! Cảm ơn! ► Xem Phần Một ngay bây giờ: ► Danh sách phát Phần Hai: ► Các phần khác mà bạn có thể thích! Fairy Tail Origins – Supernatural Origins – Skyrim D&D – Storybook Sagas – ► Origins of Olympus Demigods: ● Austin – ● AustinIsALemur – ● Boat – ● Brandon – ● Bri – ● Brick – ● Bryan – ● CassiCow – ● Colin – ● David – ● FourOhFourVA – ● Gel – ● Inmo – ● Jakey – ● JonJon – ● Kayla – ● Kaylee – ● LadyMania – ● Mario – ● Marshie – ● Mevoda – ● Mitch – ● Nick – ● Pat – ● Ritchie – ● Seek – ● Yuki – ● Zaro – ► Intro Song – No Other Way – Simon Gribbe- ► Logo của MoondustBri – ► NHẬN MÁY CHỦ MINECRAFT SIÊU MÁT! Sử dụng mã ‘Xylophoney’ để được giảm giá 20% trong tháng đầu tiên của bạn! – SOCIAL MEDIA & MERCH! – »Hàng hóa ➜» Bất hòa ➜ »Twitter ➜» Twitch ➜ »Instagram ➜» Snapchat ➜ XyloSnaps.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft