Tôi sẽ sử dụng màu gì cho chúng? Để lại một bình luận 😉 Và cảm ơn bạn rất nhiều đến tất cả những người đăng ký của tôi! Máy in 3D cấp độ đầu vào tốt mà tôi giới thiệu 👉: Nếu bạn thích video, hãy ủng hộ tôi bằng một Like và Subscribe nhé ❤️, nó sẽ giúp tôi tạo ra nhiều video hơn .. và tôi sẽ mãi mãi biết ơn 😊. Một số đề xuất liên kết của tôi: Kênh Instagram của tôi: Mô hình 3D được sử dụng trong video này: #marsgizmo #shorts.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us