Ngữ Văn

[Soạn văn lớp 10] Phương pháp thuyết minh

[Soạn văn lớp 10] Phương pháp thuyết minh Hướng dẫn trả lời câu hỏi I. Tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh – Tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh + Đảm bảo cung cấp thông tin về đối tượng muốn thuyết minh một cách trung thực, chính