Ngữ Văn 12

[Soạn Văn Lớp 12] Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Trích Những năm tháng không thể nào quên – Võ Nguyên Giáp)

[Soạn Văn Lớp 12] Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Trích Những năm tháng không thể nào quên – Võ Nguyên Giáp) Hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu 1: Bố cục (4 đoạn) – Đoạn 1 (Từ đầu tới “ập vào miền Bắc“): Tư thế đứng hiên

[Soạn Văn Lớp 12] Tự do (P.Ê-luy-a)

[Soạn Văn Lớp 12] Tự do (P.Ê-luy-a) Hướng dẫn trả lời câu hỏi Câu 1: Tìm hiểu tứ thơ và chủ đề tác phẩm Đoạn trích có lược bớt một số khổ thơ, còn 12 khổ và dòng cuối. 11 khổ thơ có điệp câu thơ “tôi viết tên em”

[Soạn Văn Lớp 12] Bác ơi! (Tố Hữu)

[Soạn Văn Lớp 12] Bác ơi! (Tố Hữu) Hướng dẫn trả lời câu hỏi   Bố cục bài thơ: – 4 khổ thơ đầu: Nỗi đau thương lớn lao, đột ngột trước sự qua đời của Bác. – 4 khổ thơ đầu: Nỗi đau thương lớn lao, đột ngột trước